TIEDOTE PÄIKKY-JÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ

2.11.2016

Ohjeistus huoltajille Päikky-ohjelman ja hoitoaikojen ilmoittamisesta:

 • Lapsen hoitosuhteen alettua päivähoitoyksikössä luodaan huoltajille tunnus Päikky-ohjelmaan.
  Huoltajille jaetaan kirjallinen ohjeistus, siitä miten omat tunnukset luodaan.

Huoltajat ylläpitävät yhteystietonsa; puhelinnumero, sähköposti, osoite.

 • Huoltajille löytyy video-ohjeistus Nokian kaupungin nettisivuilta oheisen linkin kautta.
  Videot löytyvät alareunasta huoltajien videot.
 •  
 • Lapsi kirjataan Päikky-puhelimeen päivähoitoyksikössä huoltajalla olevalla tägillä.
  Huoltaja kirjaa, ei lapsi.
 • Huoltajat ovat saaneet kaksi tägiä. Tägin kadotessa saatte pyynnöstä uuden tägin.
  Tägistä tulee huoltajalle 5 € lasku kotiin.
 • Huoltajat pystyvät päivittämään Päikkyyn lapsensa tietoja, esim. allergiat.
 • Päikyn viestitoiminto-> huoltajan lähettämä viesti Päikky-ohjelman kautta menee ko. lapsen kohdalle.
 • Ryhmäviestiin vastaaminen vie viestin kaikille huoltajille, joille alkuperäinen viesti on lähetetty.

 

Huoltajien on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Huoltajien on tärkeää suunnitella ennalta lasten tuntimäärien riittävyys hoitoaikailmoituksia tehdessään. Tuntimäärän pitää riittää ko. kuukautena ja ilmoitettuja hoitoaikoja ei muuteta jälkikäteen vapaapäiviksi, vaikka tunnit olisivat ylittymässä.
 • Huoltaja vie Päikky-ohjelmaan lapsen hoitoajat/päivät viikkoa ennen hoidontarvetta, eli ohjelma lukkiutuu edellisen viikon maanantaina klo 9.00.
 • Ilmoitettuja hoitoaikoja huoltaja pystyy muuttamaan vain Sairas tai Poissaolo päiväksi. Nämä kerryttävät kuukauden tuntimäärää.
 • Ilmoitettuja hoitoaikoja muutetaan harkinnanvaraisesti vain silloin kuin vanhemman työvuoro tai opiskelupäivä on muuttunut. Muutos tehdään lapsen päivähoitoyksikössä.
 • Huoltajat noudattavat ilmoittamiaan lapsen hoitoaikoja, koska Päikky-ohjelman raportin mukaan päivähoitoyksikössä suunnitellaan henkilökunnan työvuoroja, koulutuspäiviä ja lomapäiviä suhteessa ennalta ilmoitettuun lapsimäärään. Keittiölle ilmoitetaan myös ennalta päivittäinen lapsimäärä aamiaisen, lounaan ja välipalan suhteen.
 • Huoltajat seuraavat pääosin itse lapsensa kuukausittaista tuntimäärää ja sen mahdollista ylittymistä. Jos ylitys tapahtuu kahtena peräkkäisenä kuukautena, niin silloin hoitoaikasopimuksen tuntimäärä siirtyy seuraavaan luokkaan automaattisesti
 • Päivähoitolasku muodostuu valitun kuukausittaisen hoitoajan mukaan, ei toteutuneen käytön mukaan. Mikäli toteutunut päivähoidon tarve ylittää laskutuksen perusteena olevan tuntimäärän kuukaudessa, peritään tältä kuukaudelta toteutunutta tuntimäärää vastaava maksu.