Hoitoaikaperustaisen asiakasmaksun käyttöönotosta

26.5.2016

Hei,

Nokian kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan 25.5. päättänyt hoitoaikaperustaisen asiakasmaksun käyttöönotosta 1.8.alkaen koko varhaiskasvatuksessa.

 

Kaikkien huoltajien on tehtävä palvelun tarve -sopimus oheisella lomakkeella (liite) ja palautettava se yhdessä tulotietojen kanssa 7.8. mennessä sähköisesti tai osoitteella Sivistyspalvelut/Varhaiskasvatus, Harjukatu 21, 37100 Nokia.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät seuraavan tuntijaon mukaan:

 

hoitoaika 0-85 tuntia/kk, asiakasmaksu 50% kokopäivähoidon asiakasmaksusta

hoitoaika 86-120 tuntia/kk, asiakasmaksu 70% kokopäivähoidon asiakasmaksusta

hoitoaika 121-140 tuntia/kk, asiakasmaksu 80% kokopäivähoidon asiakasmaksusta

hoitoaika 141-155 tuntia/kk, asiakasmaksu 85% kokopäivähoidon asiakasmaksusta

hoitoaika 156-170 tuntia/kk, asiakasmaksu 90% kokopäivähoidon asiakasmaksusta

hoitoaika 171-  tuntia/kk, asiakasmaksu 100% kokopäivähoidon asiakasmaksusta

 

Käyttöpäiväsopimus 15 pv/kk poistuu käytöstä.

 

Jatkossa huoltajat ilmoittavat Päikky -järjestelmän kautta lapsen hoidon tarpeen.

 

 

terveisin

Minna Sillanpää

varhaiskasvatuksen päällikkö